ชุดเช่าจอ 42"

 ชุดเช่าจอ 42" ประกอบด้วย

   1. จอขนาด 42"

   2. ขาตั้ง

   3. เครื่องเล่น DVD

Visitors: 35,584