Public Relations

Public Relations : วางแผน ผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ผลิตภัณฑ์ และผู้บริหารของบริษัท

ADVERTISING : วางแผนสื่อโฆษณาทุกประเภทเพื่อสื่อสารให้เข้าตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย

CONSULTANT : ให้คำปรึกษางานประชาสัมพันธ์, มวลชนสัมพันธ์ รัฐสัมพันธ์และกิจการที่เกี่ยวข้องทุกแขนง

ACTIVITIES SUPPORT : ดำเนินการกิจกรรมพิเศษต่างๆ อาทิ การจัดสัมภาษณ์ผู้บริหาร, การจัดงานแถลงข่าว,การเชิญสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ,จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมองค์กร


 • IMG_2338.JPG
  งานแถลงข่าว มหัศจรรย์เมืองไทยแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา และถวายเทียนพระราชทาน เทศบาลเมืองพระพุทธบาท ร่วมกับจังหวัดสระบุรีเดินหน้า...

 • IMG_5942.jpg
  สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารแถลงข่าวจัดงานเปิดตัว Karisma ทิชชู่เอนกประสงค์

 • IMG_4025.JPG
  กิจกรรม CSRทำดี 1 วัน กับซิกน่า สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัย

 • Haier0041re.jpg
  Haier Exclusive Interviewสัมภาษณ์พิเศษ ผู้บริหาร Haier ประเทศไทยณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์

 • Photo Release_GCP_CSR.jpg
  กิจกรรมสาธารณประโยชน์" โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ กทม "ณ อุทยานเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร

 • DSCF1643.JPG
  ไฮเออร์ ประเทศไทยเปิดศูนย์ฝึกอบรมด้านบุคลากรด้านเครื่องปรับอากาศเชิงพานิชย์ระดับภูมิภาคณ ปราจีนบุรี
Visitors: 35,581