เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ.ซี.แอล จำกัด

เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดย กลุ่มนักโฆษณา และประชาสัมพันธ์มืออาชีพ ซึ่งเปี่ยมประสบการณ์ทั้งด้านงานสร้างสรรค์และสื่อสารมวลชน โดยเปิดดำเนินงานให้คำปรึกษาและบริการด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างครบวงจร รวมทั้งวางแผนโฆษณาเพื่อสนับสนุนแผนงานด้านการตลาด กำหนดแนวทาง แนวความคิดและกลยุทธ์ทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกระบวนการสร้างสรรค์ และวางแผนการใช้สื่อเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างสูงสุด

 
Visitors: 35,584